vulling Johanna Heilina Titel vulling
 
Schilderij top Home geselecteerd knoppen scheiding De Stichting knop knoppen scheiding Hoe wanneer knop knoppen scheiding Contact knop logo bottom
 
 
Schilderij bottom

Home

De Johanna Heilina Stichting is een zelfstandige stichting, gelieerd aan de Orde van Vrijmetselaren en biedt op een eigen en bijzondere wijze ondersteuning. De stichting biedt de helpende hand aan weduwen en alleenstaande dochters van overleden vrijmetselaren die tijdelijk of langdurig en in praktische en/of financiële zin ondersteuning kunnen gebruiken.

De Johanna Heilina Stichting is gevestigd in Dordrecht. Het algemeen bestuur bestaat uit een College van Regenten; 4 contactpersonen, een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. De laatstgenoemde 3 regenten vormen tevens het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur komt tenminste twee keer per jaar bijeen en bespreekt, naast de pure organisatorische zaken van de stichting, de situatie van de zogeheten ‘beneficianten’, oftewel diegenen aan wie ondersteuning wordt verleend.