vulling Johanna Heilina Titel vulling
 
schilderij top   Home knop knoppen scheiding De Stichting geselecteerd knoppen scheiding Hoe wanneer knop knoppen scheiding Contact knop logo bottom
 
 
Schilderij bottom

De Stichting

De Johanna Heilina Stichting werd opgericht op 9 februari 1922 door Simon Marius Hugo van Gijn en zijn echtgenote Johanna Heilina Roodenburg. Het kinderloze echtpaar vierde die dag haar 50 jarig huwelijksfeest. Hugo van Gijn was Grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren en vierde tevens zijn 50 jarig jubileum als vrijmetselaar.

Bij de oprichting van de Johanna Heilina Stichting nam het echtpaar zich voor in Dordrecht een ‘hofje’ te bouwen om financieel noodlijdende weduwen en alleenstaande dochters van overleden vrijmetselaren ‘vrije woning’ te bieden of ‘hen te ondersteunen in de kosten van huisvesting en eventueel levensonderhoud’. De tijd stond niet stil; de verbeterde woon- en leefomstandigheden maakten de noodzaak van het ‘hofje’ min of meer overbodig. De stichting paste gaandeweg haar beleid en uitvoering aan op deze veranderende maatschappij. Helaas waren en zijn de uitkeringen van overheidswege niet altijd voldoende en blijken vrouwen en alleenstaande dochters van vrijmetselaren niet altijd in staat in hun eigen onderhoud te voorzien.

Kerntaak van de stichting is nu nog steeds het geven van hulp aan weduwen en alleenstaande dochters van overleden vrijmetselaren bij tekorten in het levensonderhoud. De stichting werkt nauw samen met het Van Marenfonds en, in geval van studerende kinderen, ook met het Maçonniek Studiefonds. De voorwaarden voor ondersteuning zijn vastgelegd in de statuten en een huishoudelijk reglement.