vulling Johanna Heilina Titel vulling
 
schilderij top   Home knop knoppen scheiding De Stichting knop knoppen scheiding Hoe Wanneer geselecteerd knoppen scheiding Contact knop logo bottom
 
 
Schilderij bottom

Hoe en wanneer wordt ondersteuning verleend

De stichting wordt om ondersteuning gevraagd in die gevallen waarin weduwen en alleenstaande dochters van overleden vrijmetselaren het hoofd niet (meer) boven water kunnen houden. Ook kan er om bijstand worden verzocht vanuit een van de andere aan de Orde van Vrijmetselaren gelieerde instanties. Een vermoeden van een ‘moeilijke situatie’ kan een reden zijn contact op te nemen.

De coördinator van de stichting legt het eerste contact, schat de situatie in en maakt een afspraak voor een oriënterend gesprek. Hij of zij brengt een bezoek met een van de andere regenten en zorgt voor verslaglegging. Een speciaal ontworpen formulier wordt gebruikt voor het inzichtelijk maken van de financiële situatie.

In het algemeen wordt er geïnformeerd naar zowel de fysieke als de financiële situatie en wordt aan voormelde verslaglegging door de regenten een advies gekoppeld voor het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur wikt en weegt en laat zich vaak extra op onderdelen informeren door de bezoekende regenten om toch vooral tot een goede oordeelsvorming te komen. Uiteindelijk komt het dagelijks bestuur tot een weloverwogen besluit aangaande een wel of niet te verstrekken ondersteuning. In die gevallen waarin tot ondersteuning wordt overgegaan, voert de penningmeester het genomen besluit uit. Hij bericht de beneficiant en voert de eventuele bancaire- en fiscaal technische zaken uit.